GeorgeSports Logo

 

Wedstrijden 2: Waanzin!

2005-03-09, door: George Sieverding

Nieuwe column    <    Overzicht    >    Oude column


Het eerste deel, vorige week, ging over een gezin dat geheel onverwachts in de zwemsport terecht kwam. Binnen enkele weken voltrok zich een aantal ingrijpende veranderingen waarbij alle gevoel voor realiteit geweld aan werd gedaan. De verhouding tussen het niveau van de sporter enerzijds en de eisen anderzijds was al direct geheel zoek en leidde tot enorme spanningen en vooral gevoelens van onvrede. Een incident? Verre van dat!

Allereerst het doel van wedstrijden. Dat kan voor de begeleiding anders liggen dan voor de sporters en vooral bij jonge sporters en hun ouders. Het is dan ook een taak van de begeleiding om gestelde doelen duidelijk te profileren.

Natuurlijk lijkt het er in eerste instantie op: een wedstrijd doe je om te winnen en liefst jezelf in tijd te verbeteren. Vooral bij jonge en beginnende sporters en hun ouders is dit vrijwel altijd het enige doel. Het kan echter zijn dat de begeleiding een ander doel voor ogen heeft zoals onder andere: het opdoen van ervaring, het observeren van de wedstrijdinstelling, het observeren en analyseren van het aangeleerde tijdens trainingen, etc. etc.. Vandaar die taak om duidelijkheid te verschaffen.

In het prille begin en vooral op jeugdige leeftijd wordt er vrijwel iedere keer tijdwinst geboekt en dat schept verwachtingen. Deze worden vrijwel direct vertaald naar: clubrecords, limieten of zelfs meer en geen mogelijkheid wordt onbenut gelaten om te voldoen aan deze verwachtingen. Resultaat: veel wedstrijden.

Op oudere leeftijd en vooral op een hoger niveau behoort meer te worden gepland, zodat zorgvuldig wordt gewerkt naar het moment suprème, hetgeen in de vaktaal ‘pieken’ wordt genoemd. Meerdere pieken per seizoen zijn moeilijk te realiseren, maximaal twee wordt geadviseerd, waarbij deelname aan wedstrijden andere doelen kent. Resultaat: veel minder wedstrijden.

Deze beide situaties staan haaks op elkaar en conflictueren regelmatig. Steeds vaker leidt de deelname aan een wedstrijd niet tot het gewenste persoonlijke record en of de gestelde verwachting.
Trainers en coaches trachten duidelijk te maken dat het niet iedere zaterdag en / of zondag feest kan zijn. Zij proberen de eindeloze jacht op records een halt toe te roepen en om te buigen naar een planning die kan leiden tot records op het juiste moment.

Ook dient de begeleiding geleidelijk aan duidelijk te maken: wedstrijden vreten energie, kosten tijd en geld, zaken die beter anders benut kunnen worden.
Daarbij wordt het gaandeweg duidelijk dat een te grote hoeveelheid wedstrijden zal leiden tot vervlakking en verlies aan gretigheid.

“Ja, maar…..”, het overbekende geluid van een sporter en / of zijn / haar ouders. Er zijn karrenvrachten redenen aan te halen waarom toch moet worden deelgenomen aan alweer die wedstrijd. Een landelijke zwemcompetitie, natuurlijk. De kringcompetitie kan niet worden gemist. Beide competities zijn verenigingsbelang. Jaargangwedstrijden, kring- en nationale kampioenschappen, allemaal logisch en dus deelnemen. Clubkampioenschappen, jubileumwedstrijden, een nationaal- of internationaal circuit: overslaan, vergeet het maar. En is er dan nog altijd die ene wedstrijd waarop de ontbrekende limiet alsnog kan worden gehaald?

Voor je het beseft wordt er deelgenomen aan minimaal 30 van de 40 wedstrijdweekeinden. Uiteraard krankzinnig, maar hoe maak je zoiets duidelijk aan de sporters en vooral hun ouders?
Verwijs naar de wedstrijdvermoeidheid van andere sporters en sporten, waarbij de televisiebeelden voor zich spreken.
Leg uit dat de toppers kiezen voor een vrijwel wedstrijdloze voorbereidingsperiode en vervolgens zorgvuldig wedstrijden plannen en uiteindelijk hopen goed te pieken.
Maak duidelijk dat de meeste jonge sporters helaas niet als volwassenen dezelfde sport blijven beoefen.
Tracht zo snel mogelijk inzichtelijk te maken dat sport en daarbij horende wedstrijden meer betekenen dan een krankzinnige, energie vretende, geld opslokkende en tijd kostende jacht, iedere zaterdag en zondag.

Een behaalde limiet is natuurlijk prachtig, doch niet ten koste van!

 

Nieuwe column    <    Overzicht    >    Oude column

 © George Sports 2018