GeorgeSports Logo

 

WETSUITS DE DOODSTEEK VOOR HET OPEN WATER ZWEMMEN (2)

2017-05-12, door: George Sieverding

Nieuwe column    <    Overzicht    >    Oude column

In deze aflevering over de gevaren rond het Open Water zwemmen doch meer nog bij de echte zwemmarathons en tijdens het leveren van bijzondere prestaties zoals duidelijk gemaakt in onderstaand artikel d.d. 23-08-2009. Tevens wordt uitgebreid ingegaan op de organisatie van de Open Water wetsuit dag op zondag 28 mei 2017 en de beschikbaarheid van wetsuits.

 

THE CHANNEL NEEMT MET ENIGE REGELMAAT

11 augustus 2001, 06.30 uur. De nachtelijke duisternis geeft zich nog niet gewonnen. Eenzaam tuurt de 37 jarige Zwitser Ueli Staub vanaf het strand bij Dover over het water richting de overzijde. Maar Frankrijk is nog niet te zien. Water, water en nog eens water. Het geluid van de golven, opgestuwd door een stevige bries, doen angstwekkend aan. Op enkele honderden meters afstand ligt de boot te wachten. De schipper, zijn oudste zoon, het Engelse jurylid en zijn trainer coach wachten gespannen op de eerste meters. Ueli, helemaal wit door de vettige lanoline die hem zo goed mogelijk moet beschermen tegen de ergste koude, zet zijn bril op. Vervolgens maakt hij zijn polsen en enkels nat en loopt dan rustig door het frisse water van net 18 graden. Nog één keer lijkt hij om hemelse steun te vragen alvorens de eerste slagen te maken. Vanaf het schip klinkt de toeter. De zoveelste Kanaal oversteek van Engeland naar Frankrijk is begonnen.

De avondschemering maakt plaats voor de nachtelijke duisternis. Niet alleen de duisternis van de peilloze diepte boezemt angst, doch tevens de duisternis rondom Ueli. Vaag ziet hij nog de lichtjes van de boot om vervolgens weer weg te zakken verder en verder. Opnieuw blijkt dat in de voorbereiding een elementaire fout is gemaakt. De lampjes die aan de badkleding moeten worden bevestigd ontbreken. Het wordt steeds moeilijker om Ueli te zien. Op de boot wordt men geleidelijk aan ongerust. Opnieuw gaat het slagtempo omlaag en nemen de reacties af. Toch is de kust en zelfs het strand al zichtbaar. In de wetenschap dat vrienden en kennissen hen al kunnen zien, besluit de trainer coach nogmaals zijn volume te verhogen en brult "het strand op minder dan een uur". "Blijf bij de les". "Nog één keer tempo maken". "Kom op Ueli, het slagtempo omhoog". Maar Ueli hoort of ziet niets meer. Hij begint te hallucineren. Terwijl zijn onderbewustzijn hem nog dwingt links, rechts, links, rechts, maakt zijn bewustzijn plaats voor overgave. Plotseling is hij weg. Letterlijk verdwenen. Alom paniek. Lampen worden gericht, doch de ondoordringbare grauwe massa vormt het toonbeeld van triestheid. Na zo'n 16 uur is hij plotsklaps verdwenen, slechts één mijl van het strand.

Na zes dagen wordt zijn lichaam gevonden bij het Belgische Oostende. De zesde geregistreerde zwemmer die bij een poging het leven heeft gelaten. Opnieuw heeft The Channel genomen. Nog velen zullen volgen.

 

Ook tijdens één van de Nederlandse marathons heeft het leven van één der deelnemers aan een zijden draadje gehangen. Tijdens de 16 km zwemmarathon van Sluis, begin jaren negentig, verdween Marco Blokpoel plotseling onder water. Wanhopige zoekpogingen leidden aanvankelijk tot niets. Na 9 minuten en 7 seconden, de schrijver was daar aanwezig als trainer / coach van De Zijl/LGB deelnemers en als persoonlijk begeleider en heb de emoties aan den lijve ondervonden, werd Marco "toevallig gevonden". Het herstel, opwarming van het zwaar onderkoelde lichaam, heeft in het ziekenhuis in Brugge (België) plaats gevonden.

Met enige zekerheid kan worden gesteld dat het zwemmen in een wetsuit Marco niet in deze situatie verzeild had doen geraken. Toch blijft een aantal vragen. Zijn de echte zwemmarathons, niet de wedstrijden over 5 en 10 km, vergelijkbaar met het huidige Open Water zwemmen? Heeft er gedegen onderzoek plaats gevonden naar de lichamelijke veranderingen tijdens een Open Water wedstrijd en / of prestatietocht? Spelen er mogelijk andere belangen bij deze zeer ingrijpende reglementswijziging? Last but not least: hoe gaat het overgangsjaar, 2017, eruit zien?

Om niet achter de feiten aan te lopen wordt op zondagmiddag / avond 28 mei 2017 een Open Water wetsuit dag georganiseerd in het KNZB zwembad op het KNVB Sportcentrum te Zeist. Aldaar komt een tweetal, in wetsuits gespecialiseerde, bedrijven met deze wetsuits waarbij de mogelijkheid is om te passen, proef te zwemmen, vragen te stellen, zonder enige verplichting tot koop. Deze middag / avond is GRATIS! Ook Arena, de sponsor van de KNZB, is benaderd doch heeft laten weten hieraan niet te zullen / kunnen deelnemen.

Tijdens de organisatie van deze 28e mei 2017 bleek het aanbod uit de triatlonwereld zo onvoorstelbaar groot dat er een keuze gemaakt diende te worden. Om deze keuze te vereenvoudigen is gevraagd naar "instap pakken", voor een aantrekkelijke prijs, oplopend tot de zeer professionele pakken, waar uiteraard de prijs ook naar is. Uiteindelijk is gekozen voor ZONE 3, Smartathlete uit België, en SAILFISH, Rien Mulder Sport uit Nederland.

De serie ZONE 3 komt met Advance, Vision, Aspire, Vanquish en Victory D.De SAILFISH collectie bestaat uit G-Range, One, Attack ,Vibrant, Current Long & Medium, Current Max & Blade etc. Ook kan er worden gesproken over de merken Jaked, Dare2Tri, Mako, Blueseventy, Orca etc..

Blijft natuurlijk de vraag of de FINA en de KNZB deze pakken goed keuren maar.........alle triatleten op de wereld zwemmen hun wedstrijden hierin en er heeft nog geen enkele ontwikkeling plaats gevonden in de zwemwereld. Arena, met de Arena Carbon Wetsuit (€ 550,00), meldt dat het "wachten is" op de officiële richtlijnen van de internationale- en nationale bonden.

"Wachten" betekent voor komende zomer mogelijk chaotische toestanden. Hoe en vooral waar de water temperatuur te meten? Hoe en door wie de wetsuit controle te laten verrichten? Wat te doen met de schoolslag en de prestatietochten? Hoe te voorkomen dat er sprake zal zijn van ongelijke kansen? Het genoemde "overgangsjaar" kan leiden tot veel onnodige ellende terwijl de organisaties het toch al verre van eenvoudig hebben. Op al deze genoemde zaken wordt dieper ingegaan tijdens de volgende afleveringen van "WETSUITS DE DOODSTEEK VOOR HET OPEN WATER ZWEMMEN" afleveringen 3 tot en met 8.

 

Informatie Open Water wetsuit dag

Datum: zondag 28 mei 2017
Tijdstippen: 15.00 - 16.30 en 16.30 - 18.00 (met uitloop mogelijkheden vanwege de KK zwemmen)
Adres: Woudenbergseweg 56-58, 3707 HX Zeist, 0343491827
Passen, proefzwemmen, deskundigen raadplegen, zonder enige koop verplichting.
Kosten: GEEN en de koffie staat klaar
Aanmelden en / of inlichtingen: zwembad@knzb.nl t.a.v. Tiezem de Ruijter (uiterlijk 23 mei 2017)
   

Nieuwe column    <    Overzicht    >    Oude column

 © George Sports 2018